контакти

Склад: с. Лозен – София, ул. проф. Никола Маринов / стоп. двор /

телефони:

Мениджър продажби

онлайн-магазин

0884 930 780

0888 869 256

Склад – Лозен 0885 95 20 30

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

София 0878 349 680
Източна България 0882 261 250
Северна България 0882 213 372
Централна и Южна България 0884 930 781
Северозападна България 0877 659 804
Югозападна България 0888 818 411

Skype : Интерес бисinfo @ interes-bis.bg